Truyen30h.Net

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa

Tiểu thuyết

61649

Hoàn thành

17-04-2024

11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa

5660 lượt thích / 61649 lượt đọc
Tên truyện: Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân Tác giả: Llosa Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 61 chương + ngoại truyện. Tóm tắt: Tên hàng xóm đáng ghét chính là vị giáo sư thầm mến.

Danh sách chương 11.[Đam Mỹ/Completed] Đừng học tiến sĩ, sẽ hết độc thân - Llosa