Truyen30h.Net

//AllVietnam// Eyes

Ma cà rồng

2794

Đang cập nhật

10-05-2024

//AllVietnam// Eyes

363 lượt thích / 2794 lượt đọc
ở một thế giới nơi mà ma cà rồng là kẻ đúng đầu, có thể ra lệnh cho con người, đè đầu cưỡi cổ họ. Ma cà rồng có thể tùy tiện hút máu những người vô tội, ngon thì hút hết, không vừa ý thì giết. Tuy vậy, họ không thể ra ngoài tiếp xúc với ánh mặt trời vì chỉ cần đi ra là họ sẽ bị bỏng hoặc biến thành tro bụi. Nhưng như vậy không phải là không có cách, trên thế giới vẫn có tồn tại thứ họ muốn lấy....