Truyen30h.Net

Apocalypse and Revive

Người sói

20

Đang cập nhật

03-10-2023

Apocalypse and Revive

1 lượt thích / 20 lượt đọc
Một hành tinh tưởng chừng như đã chết nay lại được hồi sinh bởi một vị thần thú, ngài ban phát sự sống cho những nơi khô cằn, tạo ra hàng ngàn loài sinh vật khác nhau, cư dân hành tinh ấy tưởng chừng như đã được cứu sống nhưng không ngờ tình trạng của họ lại nằm dưới đáy chuỗi thức ăn, lựa chọn bây h chỉ có một, đột phá bản thân để sinh tồn hoặc chết dưới tay mẹ thiên nhiên...

Danh sách chương Apocalypse and Revive