Truyen30h.Net

[AxB] Răng Nanh

Ma cà rồng

47436

Đang cập nhật

13-11-2022

[AxB] Răng Nanh

3501 lượt thích / 47436 lượt đọc
Thiệu Bân... Ta không muốn một người có mùi hương hợp với ta. Ta muốn một người phải mang mùi hương của ta.

5 chương mới nhất truyện [AxB] Răng Nanh