Truyen30h.Net

Bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ[Jenlisa+Futa]

Cổ đại

125

Đang cập nhật

19-09-2023

Bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ[Jenlisa+Futa]

5 lượt thích / 125 lượt đọc
Kim Trân Ni..từ một Hoàng Đế cao ngạo bây giờ lại trở thành Hoàng Hậu, Bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ!! Lạp Lệ Sa..từ một người hầu hạ cho Trân Ni đây lại thành một Hoàng Đế trí dũng song toàn!! Kim Trí Tú..chị gái của Trân Ni, đã có vợ!! Phác Thái Anh..chị gái của Lệ Sa, đã có chồng!! Kim Cát Tường..mẹ của Trân Ni, Thái Hậu nhà Lý Lý Tông Hựu..cha của Trân Ni, từng là Hoàng Đế nay lại xuất gia vì mắc một căn bệnh điên
Tags: hiiiii

Danh sách chương Bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ[Jenlisa+Futa]