Truyen30h.Net

[BH][Hoàn] Hư tình | Lô Yên Song

Tiểu thuyết

3398

Hoàn thành

23-05-2023

[BH][Hoàn] Hư tình | Lô Yên Song

92 lượt thích / 3398 lượt đọc
Tác phẩm: Hư tình Tác giả: Lô Yên Song Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (104 chương) Số lượng từ toàn văn: 344522 chữ Tác phẩm tích phân: 60,481,632 Nội dung nhãn mác: Cung đình hầu tước ngược tình yêu sâu tương ái tương sát báo thù ngược tra Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Sư Ương, Vệ Nhược Li ┃ nhân vật phụ: 《 Hoàng hậu không nghĩ thị tẩm 》 bản tiếp theo mở ┃ cái khác: Raw: novelid=6640111 (Published: 01/02/2023 - 21/05/2023)

5 chương mới nhất truyện [BH][Hoàn] Hư tình | Lô Yên Song