Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of

Ngẫu nhiên

129098

Đang cập nhật

13-02-2024

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

17381 lượt thích / 129098 lượt đọc
Chosha: Kimuneko •"Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng, thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có" ||Truyện chỉ đăng trên W.a.t.t.p.a.d, không đăng ở bất cứ nơi khác ||

5 chương mới nhất truyện [Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"