Truyen30h.Net

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of

Huyền ảo

46079

Đang cập nhật

23-05-2023

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

6901 lượt thích / 46079 lượt đọc
" Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng. Thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có." . Author: Caramel Truyện chỉ đăng trên Wattpad, không đăng ở bất cứ nơi khác.

5 chương mới nhất truyện [Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"