Truyen30h.Net

[Blue Lock]Allisagi doujishi (rinisa;nagiisa;reoisa;kaiisa;nessisa;..)

Phi tiểu thuyết

43871

Đang cập nhật

02-02-2023

[Blue Lock]Allisagi doujishi (rinisa;nagiisa;reoisa;kaiisa;nessisa;..)

3307 lượt thích / 43871 lượt đọc
chủ yếu là dou đi lượm (ko có sự cho phép của t/g mong ko mang ra ngoài!!) truyện do chính add dịch (bản dịch do người không có chuyên ngành nên không đúng 100%) cuối cùng cám ơn mn đã ủng hộ^^