Truyen30h.Net

BOBOIBOY X BNHA (FANFIC TRANS) ELEMENTAL HERO IN BNHA

Phiêu lưu

937

Đang cập nhật

23-05-2023

BOBOIBOY X BNHA (FANFIC TRANS) ELEMENTAL HERO IN BNHA

110 lượt thích / 937 lượt đọc
Đây là lần đầu mình dịch truyện có gì sai sót thì mọi người có thể nói mình biết. Boboiboy thuộc sở hữu của Monsta Bnha thuộc sở hữu của Horikoshi Kõhai Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. Truyện thuộc sở hữu của StarTwinkle___ *TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD