Truyen30h.Net

Bông Cỏ Mây

Cổ đại

50

Đang cập nhật

04-04-2024

Bông Cỏ Mây

9 lượt thích / 50 lượt đọc
một người là cậu hai giàu nhất vùng lại là tay sai Mỹ nhưng lại đem lòng yêu cô gái có lòng yêu nước muốn dẹp hết lũ tay sai Mỹ !? THUẦN BÁCH, KHÔNG FUTA, KHÔNG NAM HOÁ (Fic này cũng sẽ có nhiều chap giống Fic của Cậu Hai Tú rất nhiều)
Tags: jensoo

Danh sách chương Bông Cỏ Mây