Truyen30h.Net

Đại Việt đế quốc

Cổ đại

1795

Hoàn thành

16-01-2023

Đại Việt đế quốc

423 lượt thích / 1795 lượt đọc
Nói về chàng trai tên Hồng Thành là người đam mê lịch sử và là sinh viên đang học tại khoa lịch sử bị quay lại quá khứ do tại nạn xe lửa và thời mốc thời gian mà Hồng Thanh trở về là năm 1800 trước khi người Pháp chiếm Việt Nam, Hồng Thanh cố gắng thay đổi quốc gia người việt và đưa nước Đại Nam lên thành cường quốc.

5 chương mới nhất truyện Đại Việt đế quốc