Truyen30h.Net

Đằng sau thực tại (Backrooms!KsD)

Kinh dị

124

Đang cập nhật

16-01-2022

Đằng sau thực tại (Backrooms!KsD)

3 lượt thích / 124 lượt đọc
Nhớ truyện Keepers of Destiny không? Đây là 1 AU kể về những nhân vật đó nhưng không còn sức mạnh phép thuật nào và còn bị kẹt ở trong the backrooms.

Danh sách chương Đằng sau thực tại (Backrooms!KsD)