Truyen30h.Net

(ĐM edit) Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật - Phóng Hạ Phiền Não [CHƯA BETA]

Kinh dị

46903

Hoàn thành

15-05-2021

(ĐM edit) Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật - Phóng Hạ Phiền Não [CHƯA BETA]

2556 lượt thích / 46903 lượt đọc
Tên truyện: Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật Mạt Thế Chi Sống Sót Qua Ngày Tác giả: Phóng Hạ Phiền Não Editor: Haki-chan Nguồn: Juless Tình trạng bản gốc: Hoàn (03/07/2016) Tình trạng bản edit: On-going Thể loại: Chủ công, Tương lai, Mạt thế, Xác sống, Ngọt văn, Nhân duyên gặp gỡ bất ngờ. Loại công thụ: Bình tĩnh ít nói trước nhược sau hoá cường công - Cố chấp có tính chiếm hữu cường thụ.

5 chương mới nhất truyện (ĐM edit) Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật - Phóng Hạ Phiền Não [CHƯA BETA]