Truyen30h.Net

[ĐM] SAU KHI VỀ NƯỚC, BẠN TRAI NHỎ CỐ CHẤP ĐIÊN RỒI !

Tiểu thuyết

48502

Hoàn thành

17-02-2024

[ĐM] SAU KHI VỀ NƯỚC, BẠN TRAI NHỎ CỐ CHẤP ĐIÊN RỒI !

3234 lượt thích / 48502 lượt đọc
• Tên gốc: 回国后,偏执小男友疯了 • Tác Giả: 猫界第一噜 • Thể Loại: đam mỹ, gương vỡ lại lành, giới giải trí, hiện đại. • Nhân vậy chính: Phó Sinh(C) x Tu Từ(T) Only wattpad @Mila-js Edit: Mila Beta: Zen Bìa: Tử Thanh BẢN DỊCH CHỈ ĐÚNG 70 - 80% SO VỚI BẢN GỐC ! Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com

5 chương mới nhất truyện [ĐM] SAU KHI VỀ NƯỚC, BẠN TRAI NHỎ CỐ CHẤP ĐIÊN RỒI !