Truyen30h.Net

[Đn Bnha] Cương thi lật mồ sống dậy

Siêu nhiên

14852

Đang cập nhật

15-07-2022

[Đn Bnha] Cương thi lật mồ sống dậy

2261 lượt thích / 14852 lượt đọc
Năng lực cương thi là một loại năng lực khi chết đi thì nó mới xuất hiện. Cho phép người dùng lật mồ sống dậy và bất tử trong khoảng thời gian nhất định nào đó. Nhưng chẳng ai biết thời gian là bao lâu.