Truyen30h.Net

[ Đn Deathnote x Naruto ] Lửa

Tâm linh

44

Đang cập nhật

09-05-2023

[ Đn Deathnote x Naruto ] Lửa

2 lượt thích / 44 lượt đọc
"Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến!" Ngài tựa đi vào mọi lãnh vực đời sống. Như thể chúng ta được Ngài soi sáng, sưởi ấm, thanh luyện và thánh hóa. Cuộc sống sẽ chan hòa niềm vui khi có Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta. Cảnh báo: OOC (out of characters). Đa phần là bịa đặt, xin vui lòng không tiếp thu bất cứ kiến thức về Tôn Giáo nào. Cp: Chưa xác định. Tình trạng: đang tiến hành. Ngày cập nhật: 20/4/2023. Ngày kết thúc: tỉ năm sau.

Danh sách chương [ Đn Deathnote x Naruto ] Lửa