Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

Fanfiction

123783

Hoàn thành

30-08-2022

[Đn JJK] Vô định

20562 lượt thích / 123783 lượt đọc
Ayasaki Sora không có quyền tồn tại, dù muốn hay không muốn cô vẫn sẽ phải chết đi trước tuổi 18. Lưu ý: Các nhân vật (-OC) thuộc về tác giả Gege Akutami nhưng ở đây số phận của họ được tui quyết định. Trong truyện sẽ có những tình tiết chửi thề không hợp độ tuổi và có OOC char cần cân nhắc trước khi đọc Ngoài ra, bạn cũng không thể áp đặt logic và toán học vào đây được đâu. Vì ở đây tui luôn đúng!!! :V

Danh sách chương [Đn JJK] Vô định