Truyen30h.Net

Đồng Nhân Pine Bye [Tui Giỏi Để Tui Lên]

Khoa học - viễn tưởng

742

Đang cập nhật

31-01-2024

Đồng Nhân Pine Bye [Tui Giỏi Để Tui Lên]

49 lượt thích / 742 lượt đọc
như một chiếc ngoại truyện của CP phụ trong bộ Tui giỏi để tui lên của Tương Bối Tử Tác giả: Đan Bì Nãi Giang Dư Tùng (Pine) x Trang Diệc Bạch (Bye) Trong Đồng nhân Pine Bye này có nhiều bối cảnh khác nhau, cái toi chọn là bối cảnh tinh tế ABO Nếu là người thích CP này thì có thể ghé đây.