Truyen30h.Net

[Đồng nhân] [Vong Tiện] Tâm Tình Của Lam Vong Cơ | twilight_wx

Siêu nhiên

806

Hoàn thành

28-03-2023

[Đồng nhân] [Vong Tiện] Tâm Tình Của Lam Vong Cơ | twilight_wx

35 lượt thích / 806 lượt đọc
Tên truyện: Tâm Tình Của Lam Vong Cơ Tác giả: twilight_wx | 忘尘如羡何以为歌 Nguyên tác: 19 chương (hoàn) Truyện được viết dưới góc nhìn của Lam Vong Cơ trong nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mạc Hương Đồng Khứu. Từ góc nhìn của Vong Cơ đem cảm tình của "Vong Tiện" trong tiểu thuyết nguyên tác viết lại lần nữa. Chủ yếu ta thật sự là siêu cấp thích Vong Cơ, mà tâm lý và suy nghĩ của Vong Cơ trong tiểu thuyết nguyên tác đều miêu tả rất ít, cho nên có xúc động muốn bổ sung cho hắn. ---------- Note: Truyện chỉ up duy nhất tại Wattpad, sự xuất hiện trên các trang web khác đều là bị "mượn".
Tags: madaotosu