Truyen30h.Net

Duyên đứt gánh [Hoàn]

Cổ đại

18236

Hoàn thành

11-03-2023

Duyên đứt gánh [Hoàn]

1638 lượt thích / 18236 lượt đọc
Bắc thang lên đến tận trời, Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay. Đánh thôi lại trói vào cây, Hỏi ông Nguyệt lão: "Đâu dây tơ hồng?" Ảnh: Thủ Phất Thanh Đài