Truyen30h.Net

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông Dược

Ngẫu nhiên

567765

Hoàn thành

18-09-2022

[EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông Dược

38582 lượt thích / 567765 lượt đọc
Tên gốc: Chước chước 灼灼 Tác giả: Thất hiệu đích chỉ đông dược 失效的止疼药 Nguồn raw: Trường Bội Editor: Kẹo Mặn Chát Với sự giúp đỡ: QT, GGtrans, Baidu,.. Tình trạng bản gốc: Hoàn 72c + 6c PN Tình trạng bản edit: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ABO, ngọt sủng, hoành đao đoạt ái, đổi công, dưỡng thành, chữa khỏi. *Hoành đao đoạt ái - 横刀夺爱 - héng dāo duó ài (cầm ngang đao đoạt ái tình - đại loại là chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác) Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, được thực hiện với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad @keomanchat và wordpress Hũ Kẹo Mật Đào.

Danh sách chương [EDIT/HOÀN] Rực Cháy - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông Dược