Truyen30h.Net

[Edit] Tập truyện về Giam Cầm

Truyện ngắn

3840

Đang cập nhật

17-09-2023

[Edit] Tập truyện về Giam Cầm

144 lượt thích / 3840 lượt đọc
Chỉ là những đoản về giam cầm đa số là 1v1 (không có giam cầm thì đọc H, không có H thì đọc chuyện cho vui 😉) Lưu ý : tập truyện vừa có đam, vừa có ngôn. Mình edit chỉ dựa vào bản covert, nên độ chính xác với bản gốc không cao