Truyen30h.Net

(End) (Rimuru × Akame ga kill) Kẻ mạnh nhất lại bại dưới tay ta ư?

Siêu nhiên

1943

Hoàn thành

11-08-2023

(End) (Rimuru × Akame ga kill) Kẻ mạnh nhất lại bại dưới tay ta ư?

121 lượt thích / 1943 lượt đọc
Ờm...đừng để ý cái bìa truyện, bộ này là Rimuru × Akame ga Kill, nằm viện gần 2 tháng cày bộ này thấy cũng hay nên viết. Trong này lưu ý là Ciel hơi vô dụng nha [Tên skill] (Dù có im hay ko thì vẫn thế này) {Suy nghĩ} "Gia tốc tư duy" |Truyền suy nghĩ| *Hành động* Tên ban đầu: Kẻ mạnh nhất lại phải lòng ta ư?