Truyen30h.Net

|Eng-Viet/KimChay| Mélancolie

Thơ ca

138

Hoàn thành

10-02-2024

|Eng-Viet/KimChay| Mélancolie

18 lượt thích / 138 lượt đọc
"Cuối cùng nỗi buồn làm thế nào mới có thể đem ra đong đếm ? Liệu đó là khoảng không dài rộng giữa quỹ đạo của hai ngôi sao vỡ, hay một cuộc gọi mãi không có người hồi âm...?" "In the end, how can I measure the sorrow you brought with you ? Would it be the vast empty space between the orbits of two shattered planets, or was it just simply... a forever unanswered call ?" _____________________________________________ Inspired by 'Annabele Lee' written by Edgar Allan Poe First draft : 02/02/2024 Published : Vietnamese version : February 10th, 2024 English version :

Danh sách chương |Eng-Viet/KimChay| Mélancolie