Truyen30h.Net

「Fanfic | Lớp Học Ma Sói」Đơn Phương 〚Yasu x Jaki〛

Fanfiction

1043

Hoàn thành

28-12-2021

「Fanfic | Lớp Học Ma Sói」Đơn Phương 〚Yasu x Jaki〛

110 lượt thích / 1043 lượt đọc
"Tớ yêu cậu, Jaki..." 𝕿𝖊̂𝖓 𝖙𝖗𝖚𝖞𝖊̣̂𝖓: 「Fanfic | Lớp Học Ma Sói 」Đơn Phương 〚Yasu x Jaki 〛 𝕿𝖆́𝖈 𝖌𝖎𝖆̉: Cherry 𝕿𝖍𝖊̂̉ 𝖑𝖔𝖆̣𝖎: Oneshot, fanfic, HE 𝕷𝖚̛𝖚 𝖞́: 1. Nhân vật có thể bị OOC. 2. Nhân vật thuộc về Jaki Natsumi (Youtuber) 3. Truyện có dựa vào ngoại truyện của LHMS, nhưng thay đổi ở phần cuối. Bộ truyện chỉ đăng duy nhất ở Wattpad bởi @_CherryCute_, đăng nơi khác sẽ được tính là ăn cắp.

Danh sách chương 「Fanfic | Lớp Học Ma Sói」Đơn Phương 〚Yasu x Jaki〛