Truyen30h.Net

「Fanfic | Underworld Office!」Ký ức 〚Boss x Eugene〛

Fanfiction

4396

Hoàn thành

28-12-2021

「Fanfic | Underworld Office!」Ký ức 〚Boss x Eugene〛

452 lượt thích / 4396 lượt đọc
"Cuối cùng...sau tất cả, chúng chỉ là những ký ức..." 𝕿𝖊̂𝖓 𝖙𝖗𝖚𝖞𝖊̣̂𝖓: 「Fanfic | Underworld Office」Ký ức 〚Boss x Eugene〛 𝕿𝖆́𝖈 𝖌𝖎𝖆̉: Cherry 𝕿𝖍𝖊̂̉ 𝖑𝖔𝖆̣𝖎: Oneshot, boylove, fanfic 𝕷𝖚̛𝖚 𝖞́: 1. Nhân vật có thể bị OOC. 2. Nhân vật thuộc về Nhà phát triển game. 3. Phần ký ức được dựa vào kết Yên bình nơi xa xăm của game. 4. Sẽ có hai phiên ngoại. Phiên loại 2 là một chap H, ai không đọc được thì có thể rời đi, không nhận gạch đá. 5. Có một chap đăng ảnh. Bộ truyện chỉ đăng duy nhất ở Wattpad bởi @_CherryCute_, đăng nơi khác sẽ được tính là ăn cắp.

Danh sách chương 「Fanfic | Underworld Office!」Ký ức 〚Boss x Eugene〛