Truyen30h.Net

geminifourth | tinh tú của sao trời

Fanfiction

57124

Hoàn thành

12-04-2024

geminifourth | tinh tú của sao trời

5483 lượt thích / 57124 lượt đọc
Thế giới của anh, gọi bằng tên em. Fourth, gửi đến em. Tinh tú của sao trời, thứ anh hằng mong nhớ. Một viên kẹo đường nâu, đổi lấy người thầm yêu em 16 năm. Một viên kẹo đường nâu, đổi lấy người yêu em hơn sinh mạng.

5 chương mới nhất truyện geminifourth | tinh tú của sao trời