Truyen30h.Net

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (1)

Hành động

21276

Hoàn thành

28-10-2023

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (1)

3269 lượt thích / 21276 lượt đọc
Hắn trở thành giáo sư tại học viện ma thuật tốt nhất đế quốc. ....Vì bị nhầm với người khác. Đây là light novel được viết bởi tác giả Sayren. Thông tin về light novel hầu hết đều ở trên Reddit, nếu ai có nhu cầu hãy lên Reddit để tìm hiểu thêm, đây chỉ là bản trans để tiện đọc lại. Link quyển 2 từ C200 trở đi: https://www.wattpad.com/story/354945330-gi%C3%A1o-s%C6%B0-gi%C3%A1n-%C4%91i%E1%BB%87p-academy%27s-undercover-professor-2 Link raw: https://booktoki215.com/novel/6219?book=%EC%9D%BC%EB%B0%98%EC%86%8C%EC%84%A4 Link English: https://www.webnovelpub.com/novel/i-got-a-fake-job-at-the-academy-04022200

Danh sách chương Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (1)