Truyen30h.Net

[GL - Tu Tiên] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt Ca (Phần 1) [Hạ Giới Hoàn]

Bí ẩn

46510

Đang cập nhật

20-11-2015

[GL - Tu Tiên] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt Ca (Phần 1) [Hạ Giới Hoàn]

2319 lượt thích / 46510 lượt đọc
Tác Phẩm: Ta Vốn Phúc Hậu [我本厚道] Tác Giả: Tuyệt Ca [绝歌] Thể loại: Tu chân, tiên hiệp, cổ đại, tỷ muội, oan gia, hài hước,... Tình Trạng Bản Raw: Liên tái (C.445 - 2015-11-13 01:05:15) http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2141692 Chủ giác: Bao Cốc, Ngọc Mật Phối giác: ..... ------------------------------- http://vietphrase.com/go/www.lwxs520.com/books/21/21891/ Raw: http://www.lwxs520.com/books/21/21891/ Link xem Full Truyện QT https://bachhopfan.wordpress.com/2015/08/05/ta-ban-phuc-hau-tuyet-ca/

Danh sách chương [GL - Tu Tiên] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt Ca (Phần 1) [Hạ Giới Hoàn]