Truyen30h.Net

| guria 💌 valentine's day | rung động

Fanfiction

22187

Hoàn thành

16-04-2024

| guria 💌 valentine's day | rung động

4844 lượt thích / 22187 lượt đọc
𝓖𝓾𝓻𝓲𝓪 • 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓷𝓽𝓲𝓷𝓮'𝓓𝓪𝔂 Thế giới đóng băng dưới cơn mưa kim tuyến ở Seoul Con tim rung động vì cậu là điều chẳng thể đổi thay. Thời gian thực hiện: 𝟸𝟶𝟸𝟺 . 𝟸. 𝟷𝟺 | 𝟶:𝟶𝟶 - 𝟸. 𝟷𝟻 𝟷𝟷:𝟶𝟶 🐾Thời gian thả trứng phục sinh: 𝟸𝟶𝟸𝟺 . 𝟸. 𝟷𝟺 𝟻:𝟸𝟶 𝟷𝟷:𝟷𝟿 𝟷𝟹:𝟷𝟺 💌Thời gian gửi thư mời: 𝟸𝟶𝟸𝟺 . 𝟸. 𝟷𝟹 𝟷𝟹:𝟷𝟺 Event fanfic 36h nhân dịp Valentine dành cho Guria của fan Trung. Fanart by Smolly Hyu Jr.