Truyen30h.Net

Hetalia RusAme random drabbles

Ngẫu nhiên

26973

Hoàn thành

22-09-2023

Hetalia RusAme random drabbles

3879 lượt thích / 26973 lượt đọc
Vài ý tưởng lặt vặt về LuMi mà tôi nghĩ ra, nhưng không có thời gian để viết thành một fanfic hoàn chỉnh. Đọc kỹ cảnh báo ở trước mỗi chapter. Rất nhiều darkjoke, không dành cho tất cả mọi người. (Lịch update: Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, ngày lễ sẽ có bonus)

5 chương mới nhất truyện Hetalia RusAme random drabbles

Danh sách chương Hetalia RusAme random drabbles