Truyen30h.Net

Hoa Đô Kì Binh (Full)

48 lượt thích / 7009 lượt đọc
Nguồn :TTV Convert: Loverains Giới Thiệu: Mặt ngoài là công ty tiểu Bạch dẫn đích Trần Tiêu , cũng là một tên bị nhiều nước đặc công liệt vào trọng điểm điều tra đích nhân vật nguy hiểm .có cao quý đẹp lạnh lùng đích vị hôn thê , lại cùng mỹ nữ tổng tài là vui mừng oan gia .đông đảo nhân gian vưu vật bị hắn cường hãn đích bên trong ở hấp dẫn .là lựa chọn chuyên một , hoặc là hồng nhan họa thủy 、 người tới không cự , đây là một vấn đề.đối mặt gia tộc không có rơi , lại nên như thế nào trọng chấn gia tộc ngày xưa đích vinh dự .“ chữ của ta điển bên trong không có không thể nào , ta chính là thượng đế . ”
Tags: đôthị