Truyen30h.Net

Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề

Thơ ca

54383

Hoàn thành

06-01-2018

Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề

773 lượt thích / 54383 lượt đọc
Dành cho những bạn thật sự yêu thích và nghiêm túc với công việc edit (Vanila) Lời người post: Đây không phải do mình viết.

Danh sách chương Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề