Truyen30h.Net

| JenSoo | Nho xanh và cáo nhỏ

Fanfiction

143302

Đang cập nhật

18-11-2023

| JenSoo | Nho xanh và cáo nhỏ

18437 lượt thích / 143302 lượt đọc
Câu chuyện về tiểu thư bé con nhà tài phiệt và con gái của người làm vườn. - Khi tiểu thư sáu tuổi : "Yah ! Ai cho cậu leo lên giường tôi ?" - Khi tiểu thư hai mươi sáu tuổi : "Yah ! Ai cho cậu leo xuống khỏi giường tôi ?"

5 chương mới nhất truyện | JenSoo | Nho xanh và cáo nhỏ