Truyen30h.Net

[Jokerwooin] Born to die

Phi tiểu thuyết

1154

Đang cập nhật

24-02-2024

[Jokerwooin] Born to die

105 lượt thích / 1154 lượt đọc
"Nếu tao cần mày...liệu mày có ở bên tao chứ?" Lời thề hẹn cũng chỉ đơn thuần là lời nói, chẳng có giá trị gì cho đến khi nó được thực hiện cũng như khi ta hứa bên nhau nhưng chưa chắc gì nó đã là sự thật.

5 chương mới nhất truyện [Jokerwooin] Born to die