Truyen30h.Net

JOONGDUNK | Hai Thế Kỷ

Truyện teen

2023

Đang cập nhật

11-04-2024

JOONGDUNK | Hai Thế Kỷ

107 lượt thích / 2023 lượt đọc
"Hai năm, dài đằng đẵng như hai thế kỷ." Không có lịch ra chương cố định, tất cả đều là ngẫu hứng của tác giả. Tất cả hoàn cảnh, vấn đề, nhân vật,... không áp đặt lên người thật, hãy thật tôn trọng tác giả và hai bạn nhỏ nhé ạ!

5 chương mới nhất truyện JOONGDUNK | Hai Thế Kỷ