Truyen30h.Net

Không Xứng

Ngẫu nhiên

1574

Đang cập nhật

05-04-2024

Không Xứng

138 lượt thích / 1574 lượt đọc
"Lũ thây ma xác sống kia đã lấy đi hết tất cả của tôi.. nhưng cũng vì những con thây ma xác sống đó, mà tôi mới có được tình yêu của em. Park Chaeyoung..!" Zombie; Bách Thuần. LƯU Ý: TRUYỆN DỰA THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. HOÀN TOÀN LÀ HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT. MONG QUÝ ĐỌC GIẢ XEM VỚI TINH THẦN KHÔNG QUÁ KHẮC KHE Ạ!!