Truyen30h.Net

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

Kinh dị

21321

Hoàn thành

01-10-2021

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

2649 lượt thích / 21321 lượt đọc
Sáng chúng ta cầu nguyện, tối chúng ta vứt bỏ đức tin của mình. Fic có yếu tố kinh dị, máu me, cân nhắc khi đọc.

5 chương mới nhất truyện KookV | Sáng đỏ, đêm trắng