Truyen30h.Net

(Kuroko no Basket Đồng Nhân) Trọng Yếu

Tiểu thuyết

4588

Đang cập nhật

06-06-2018

(Kuroko no Basket Đồng Nhân) Trọng Yếu

468 lượt thích / 4588 lượt đọc
Hắc hoá hệ liệt 1. Nam thần! Cầu công lược! (Cp Akashi) 2. Lão nương có cái trúc mã, gọi Kise Nhị Hoàng (Cp Kise) 3. Trọng yếu (Cp Midorima) 4. Vặn vẹo (Cp Kuroko) 5. Chấp niệm (Cp Aomine) 6. Ăn hoá, thỉnh tự trọng! (Cp Murasakibara)

Danh sách chương (Kuroko no Basket Đồng Nhân) Trọng Yếu