Truyen30h.Net

LCK - Hôm nay ai bị con đũy tình yêu dí?

Fanfiction

70582

Đang cập nhật

11-04-2024

LCK - Hôm nay ai bị con đũy tình yêu dí?

6925 lượt thích / 70582 lượt đọc
Các anh trai từ già tới trẻ chạy tình tình đuổi, đuổi tình tình không đi. 💌Warning: couple lạ (k thích clickback, đừng để bị chửi) textfic, ngôn từ tục tĩu, có segs, có sexjoke, thiên vị anh ở bìa, có tình 3 người.

5 chương mới nhất truyện LCK - Hôm nay ai bị con đũy tình yêu dí?

Danh sách chương LCK - Hôm nay ai bị con đũy tình yêu dí?