Truyen30h.Net

Lịch sử Việt Nam (full)

Cổ đại

92500

Hoàn thành

14-09-2016

Lịch sử Việt Nam (full)

1225 lượt thích / 92500 lượt đọc
Lịch sử Việt Nam nếu tính từ lúc có mặt con người sinh sống thì đã có hàng vạn năm trước công nguyên, còn tính từ khi cơ cấu nhà nước được hình thành thì mới khoảng từ hơn 700 năm trước CN.