Truyen30h.Net

[Lichaeng] Thời Đại Zombie

Kinh dị

17638

Đang cập nhật

28-09-2023

[Lichaeng] Thời Đại Zombie

3750 lượt thích / 17638 lượt đọc
Tác giả: Sanh Lạc Lạc. TRUYỆN COVER. *Gọi tôi là Quỳnh. Nhặt được zombie, ngốc manh đủ ba trăm sáu mươi kiểu, muốn loại nào có loại đấy. Những lúc nguy hiểm thì nàng nói: "Cô lên trước, tôi bọc hậu." Lui về sau thì nàng nói: "Cô đánh, tôi sẽ che." Khi chiến đấu nàng nói: "Không được rồi, tôi đánh không nổi! Tôi áp sát." Khi chạy trốn nàng dõng dạc: "Thế giới lớn như thế này, tôi muốn tham quan!" Cô không chịu đựng được nữa: "Trừ tôi ra ai cho em ăn no nữa? Em mau tỉnh lại là vừa."​