Truyen30h.Net

Mao Sơn Tru Ma Trấn Quỷ Sử

Kinh dị

54

Đang cập nhật

14-05-2024

Mao Sơn Tru Ma Trấn Quỷ Sử

16 lượt thích / 54 lượt đọc
Truyện sẽ đưa các bạn đến với thế giới linh dị huyền pháp của Đạo giáo,Phật Giáo...của Trung Quốc, cùng với nhân vật chính của truyện trải qua quá trình không ngừng trưởng thành, học hỏi và trừ ma diệt quỷ trong thiên hạ nhé
Tags: maoson