Truyen30h.Net

| Mattwoong | Phản Diện 🔞

Kinh dị

1166

Đang cập nhật

28-09-2023

| Mattwoong | Phản Diện 🔞

106 lượt thích / 1166 lượt đọc
Seok Matthew, là một nhà từ thiện có tiếng. Mỗi tuần cậu chuẩn bị nhiều suất ăn cho người vô gia cư. Tuy nhiên những nguyên liệu của cậu ấy rất bất thường. *Lưu ý: 18+ Truyện không có ý xúc phạm tới bất kì cá nhân, tổ chức hay tôn giáo nào. Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, không có thật. Không dành cho người yêu con người và động vật

5 chương mới nhất truyện | Mattwoong | Phản Diện 🔞