Truyen30h.Net

May Mắn Gặp Người

Cổ đại

29

Đang cập nhật

29-09-2023

May Mắn Gặp Người

0 lượt thích / 29 lượt đọc
"Cuối cùng, năm ấy chàng đã ngoảnh đầu lại, là dành cho thiếp, hay dành cho một kẻ khác ngoài kia? Là do chàng đã lỡ lầm một giây, hay do ta đã nặng tình cả một đời?". "Đắc sủng rồi sẽ có ngày bị thất sủng. Vạn sự trong thế gian đều là vô thường. Không có gì tồn tại thiên trường địa cửu. Nếu như có, chỉ là thứ vô sắc vô ảnh trong mộng tưởng đẹp ban đầu mà thôi. Bỗng nhiên, trong tôi thấy tiếc nuối, nhưng cũng thấy thật hối hận." "Vì cớ gì, hồi âm của ta cuối cùng lại không có hồi đáp?". Là bởi năm ấy khi người nhập cung, trong giây phút gặp gỡ đã thấy cảnh lìa xa. Chuyện kể về Quý phi, bị thất sủng đến tuyệt tử tuyệt tôn, dòng tộc cự tuyệt. Quý phi mất đứa con đầu lòng, mãi mãi không thể sinh con. [ Chuyện có nhiều lỗi sai và vẫn chưa hoàn thiện, viết lên đây vì GG Docs của mình bị lag quá :")) Nếu như hành nhân có đi lạc qua đây, xin bạn hoan hỉ đọc góp vui cùng mình ạ! ]