Truyen30h.Net

meanie | quay đầu là bờ, ai ngờ là bồ

Fanfiction

74189

Đang cập nhật

24-02-2024

meanie | quay đầu là bờ, ai ngờ là bồ

5995 lượt thích / 74189 lượt đọc
𝗾𝘂𝗼𝘁𝗲𝘀: là chia tay dữ chưa? 𝗽𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀: meanie 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆: kim mingyu x jeon wonwoo 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀: cheolhan, soonhoon, seoksoo 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: textfic, dark, badwords, nói tục chửi thề, ooc, ex, về đây bên nhau ta nối lại tình xưa, có đề cập tới yếu tố 18+, HE 𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: cas ♡ ⇨ tác phẩm dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật và không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của chủ nhà.

5 chương mới nhất truyện meanie | quay đầu là bờ, ai ngờ là bồ