Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Tiểu thuyết

26875

Đang cập nhật

22-03-2023

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

2459 lượt thích / 26875 lượt đọc
Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì Nguồn: Trường Bội Tạ Lãng x Lê Giang Dã Không phải giới giải trí Thế thân, nhưng cũng không hoàn toàn là thế thân. Tác giả bắt đầu viết chương 01 vào ngày 10/12/2022, vì là chị Dưa nên luôn có ngoại lệ. Bản edit phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả.

Danh sách chương NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)