Truyen30h.Net

Năng lực thôi miên

Phi tiểu thuyết

116406

Đang cập nhật

11-09-2023

Năng lực thôi miên

1086 lượt thích / 116406 lượt đọc
Một học sinh lớp 12 thường xuyên bị bắt nạt bỗng nhiên có năng lực thôi miên và trả thù các bạn khác.