Truyen30h.Net

NEVER EMPIRE

Huyền ảo

60

Đang cập nhật

28-05-2018

NEVER EMPIRE

7 lượt thích / 60 lượt đọc
Một vùng đất phép thuật, đầy những điều kì lạ. Định mệnh phải đối đầu của hai anh em ruột để thống nhất lục địa NEVER sẽ như thế nào