Truyen30h.Net

Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời

Tiểu thuyết

414885

Hoàn thành

08-06-2023

Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời

35996 lượt thích / 414885 lượt đọc
Tên gốc: 当红影帝与过气流量 Tạm dịch: Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời Tác giả: Khai Tâm Thị Phúc Ma || 开心是福嘛 Dịch: Ethereal Thể loại: Giới giải trí, ngọt ngào, niên thượng Số chương: 58 chương + 3 ngoại truyện Nguồn raw: Tấn Giang Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tiến độ bản dịch: Đã hoàn thành ---------------------------------------- Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả và được làm dưới hình thức phi lợi nhuận, vui lòng không mang ra nơi khác ngoài WordPress Ethereal và Wattpad ethereal_20

5 chương mới nhất truyện Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời